2009 JUUNIORIDE MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE FINAALTURNIIR EGIPTUSES