RAHVUSVAHELISED KÄSIPALLI VÕISTLUSMÄÄRUSED

Alates 01. juuli 2010 hakkavad kehtia uued käsipalli võistlumäärused:                        

Rohkem infot IHFi weebilehelt http://www.ihf.info/

Alates 01.märts 2010 kehtivad uued rannakäsipalli võistlusmäärused:

Rohkem infot IHFi weebileht