EHF
Prindi

Avalik konkurss

Eesti KƤsipalliliiit (EKL) kuulutab vƤlja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks

III, IV ja V tasemega kƤsipallitreeneritele. Stipendiumi eesmƤrk on kƤsipallitreenerite iseseisva

Ƶppe ja tƤiendkoolituse alaseks tegevuseks kƤsipalli arendamisel.

Stipendiumi mƤƤramise tingimuseks on:

Ƙ       kƤsipallitreeneri  III, IV vƵi V kehtiva kutsetaseme olemasolu, mis omistatud hiljemalt 31.12.2007

Ƙ      laste ja/vƵi noorte (kuni 22-aastased k.a) treeningrĆ¼hmade juhendamine ja

osalemine spordialaliidu vƵistlussĆ¼steemis

Ƙ      tegutsemine (kas palgalise vƵi vabatahtlikuna) spordiklubis

Ƙ      spordiklubi kuulumine spordialaliidu liikmeskonda (seisuga 31.12.2007)

Ƙ      spordiklubi poolt esitatud riikliku statistika aruanne Ā“SpordiklubiĀ” 2006. aasta kohta.

 

Stipendiume kinnitab Eesti KƤsipalliliidu juhatus sooviavalduste alusel.

Avaldused esitada Eesti KƤsipalliliidu sekretariaati aadressil Pirita tee 12, 10127 TALLINN.

TƤiendav info Eesti KƤsipalliliidu sekretariaadist tel 6031520 vƵi pirje@handball.ee